SlovenskyEnglish

Mladí učni predviedli, že strojárina už nie je ťažká a špinavá robota

pridané: 12.06.2017

Mladí učni predviedli, že strojárina už nie je ťažká a špinavá robota

Strojárska firma pripravila Dni zručnosti.  Žiaci si zasúťažili, zabavili sa aj sa dozvedeli, aké výhody prináša štúdium technických odborov. 

 

UHORSKÁ VES. Na Dni zručnosti sa stretli žiaci z liptovských  základných škôl. Podujatie pripravila spoločnosť Esox spol. s r.o. v Uhorskej Vsi. Je to jediná strojárska firma v Liptove, ktorá v rámci duálneho vzdelávania spolupracuje so Strednou odbornou školou polytechnickou v  Liptovskom Mikuláši v oblasti duálneho vzdelávania,

 

Za vzdelaním nemusia utekať za hranice

Na Dni zručnosti prišli žiaci z Bobrovca, Svätého Kríža a dvoch základných škôl z Liptovského Hrádku. „Pre deti sme pripravilo bohatý program, súťažili v riadení modelov pretekárskych  kamiónov, stavali modely zo stavebnice Merkur,“ povedala Simona Tekeľová, projektová manažérka pre vzdelávanie

 

Dodala, že zmyslom podujatia bolo ukázať mladým Liptákom, že aj tu v okrese funguje firma na medzinárodnej úrovni. „Pracujeme s modernými technológiami, ale aj s vlastným know – how.  Preto je dôležité si uvedomiť, že mladí nemusia za vzdelaním utekať do Nemecka či Anglicka, ale pre Audi či Porsche môžu vyrábať aj v Uhorskej Vsi“.

 

V súčasnosti domáce a zahraničné firmy majú najväčší problém nájsť dostatok kvalifikovaných pracovníkov.

 

S. Tekeľová vysvetlila, že Slovensko malo dlhé roky konkurenčnú výhodu vďaka veľmi silnému matematicko-technickému vzdelaniu na odborných školách rovnako ako na univerzitách. Avšak odborné školstvo sa medzičasom čoraz viac vzďaľovalo od praxe firiem. Školy sa nemodernizovali a čoraz menej zodpovedajú štandardom, ktoré používajú firmy.

 

„Duálnym vzdelávaním chceme pomôcť nadviazať na spoluprácu škôl a firiem. To znamená -  zosúladiť výučbu s potrebami zamestnávateľov a vzdelávanie opäť viac orientovať pre ich potreby,“ vysvetlila.

 

Prax v modernej firme je veľká motivácia

Technické a najmä strojárske odbory majú veľkú pridanú hodnotu a na trhu práce sú dnes veľmi žiadané. Chceli sme preto našim žiakom ukázať, ako moderná strojárska firma funguje v praxi. Spomedzi ôsmakov sme vybrali tých, ktorí majú pre takúto prácu najväčšie predpoklady,“ povedala Jana Kmeťková výchovná poradkyňa zo základnej školy J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. 

 

Michal Hladký a Matúš Moronga sú budúci strojári. Učni zo Strednej odbornej školy polytechnickej predviedli ôsmakom, ako funguje CNC stroj. Povedali, že ide o moderné zaradenie, ktoré zrýchľuje a zlacňuje výrobný proces. Miniatúrny CNC stroj síce pre potreby výučby kúpila škola, ale mladí strojári si ho upravili pre svoje potreby a naprogramovali. Počas Dňa zručnosti ukázali žiakom, ako sa gravíruje napríklad logo. Súčasťou programu bola aj exkurzia v nástrojárni a lisovni. 

 

„Takúto prezentáciu sme robili už niekoľkokrát, zariadenie sme predstavili aj na burze stredných škôl. Vždy sa snažíme našim  možno budúcim kolegom vysvetliť, že moderná strojárina nie je ťažká a špinavá robota. Je to často čistá sofistikovaná práca s počítačom a aj programovanie,“ povedali.

 

Pán František Fides zo SOŠP povedal, že s firmou Esox spol. s r.o. spolupracujú už niekoľko rokov. „Pre študentov je prax v modernej firme  veľká motivácia. Určite sa potom v škole snažia viac, keď vidia, že ich odbor má perspektívu,“ uzavrel.

MAREK JURIŠ