SlovenskyEnglish

Education

SOV

Od septembra 2016 začíname na Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši vzdelávať našich prvých žiakov v duálnom vzdelávaní. Žiaci v odbore Mechanik strojov a zariadení budú od prvého ročníka mať vyučovanie rozdelené rovnakým dielom na teoretické predmety a praktické vyučovanie. Týždeň sa budú učiť v škole a týždeň budú mať prax.

Žiaci podpísali s našou firmou učebnú zmluvu, ktorou získali štatút "zamestnanca firmy Esox". Okrem toho dostanú mesačne štipendium od 35,- € (ako úhradu cestovného zo školy na prax, stravu v čase praxe a za dosiahnuté školské výkony). Pre šikovné a zručné deti, ktoré majú chuť programovať a vyučiť sa strojárskemu remeslu, je to vítaná finančná pomoc.

Využite možnosť prihlásiť sa na SOŠP v Liptovskom Mikuláši v ďalšom školskom roku 2017/2018. Ak žiak úspešne ukončí štúdium, prácu v našom regióne mu vieme garantovať.


Kontaktná osoba: Ing. Simona Tekeľová, PhD.
www.facebook.com/ESOXdual

KrokyAktuality

Začíname vzdelávať pre prax

01.08.2016:

SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši a firma Esox s.r.o. Uhorská Ves podpísali v apríli 2016 zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Viac

Remeslo má zlaté dno

01.05.2016:

V apríli sa uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov základných škôl nášho regiónu, kde firmy zapojené do duálneho vzdelávania podporili snahu SOŠ polytechnickej v LM na rozbehnúť tento typ vzdelávania.

Viac

Duálne vzdelávanie na SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš má zelenú

19.4.2016 prebehlo pracovné stretnutie na tému „Duálne vzdelávanie na Liptove“.

Viac