SlovenskyEnglish

Otvorenie školského roka 2016/2017 v Esoxe

pridané: 05.09.2016

5. septembra 2016 sme otvorili brány stredoškolskému vzdelávaniu na našej firemnej pôde.

Prví žiaci, ktorí zvládli výborne prijímacie skúšky na SOŠP v Liptovskom Mikuláši, prešli prijímacím pohovorom vo firme a podpísali učebnú zmluvu, sa stali našimi zamestnancami. Vyučovanie teoretických a všeobecnovzdelávacích predmetov prebieha v SOŠP a praktické vyučovanie bude zatiaľ prebiehať tiež v priestoroch dielne školy pod dozorom a dohľadom  majstra odborného výcviku pána Kubalu. Žiaci boli oboznámení so svojimi povinnosťami a právami ako študentov, tak zamestnancov, odovzdali čísla účtov, kde im od októbra bude pribúdať štipendium, ako odmena za školský prospech, príspevok na dopravu a stravu v čase praxe. Čím sa budú lepšie učiť, tým vyššie štipendium ich čaká. Veríme, že prvý ročník zvládneme spoločne s vyučujúcimi na SOŠP úspešne a druhý ročník bude plynule naväzovať na získané skúsenosti tohto roka. Chlapcom držíme palce a učiteľom želáme veľa zdravia a energie pri výchove našich prvých dualistov.

- S. Tekeľová-