PROFIL SPOLOČNOSTI

Nástrojáreň a lisovňa ESOX-PLAST, spol. s r.o., je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1994. Disponuje moderným strojným vybavením a vysokokvalifikovaným ľudským kapitálom. Kvalita všetkých vývojových a výrobných procesov je garantovaná certifikátom kvality podľa ISO/TS 16949:2009. Hlavným výrobným programom je design a výroba lisovacích foriem a nástrojov pre technické výlisky a ich sériové lisovanie. Formy vyrábané v našej spoločnosti môžu dosahovať max. rozmery 1000x750x700 mm a hmotnosť 5000 kg. Vo vlastnej lisovni realizujeme lisovanie sériovej produkcie plastových výliskov na lisoch s uzatváracou silou 250-6000 kN.

AKTUALITY

09.03.2016: Deň otvorených dverí

Pozývame rodičov a žiakov 9. marca 2016 na Deň otvorených dverí.

List rodičom
Plagát

12.05.2015: Ponuka práce

Spoločnosť ESOX-PLAST hľadá uchádzačov na pozíciu operátor – práca pri strojoch na výrobu plastových výliskov.

26.01.2015: Spoločnosti ESOX-PLAST spol. s r.o. bola za priaznivé ekonomické výsledky v roku 2013 v hodnotiacom systéme SIMS a NiS SR udelená PEČAŤ BONITY.

viac ...

28.11.2014: ESOX spol. s r.o. podpísala zmluvu o poskytnutí NFP dňa 24.6.2014 , operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaný fondom: Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

viac ...

28.11.2014: ESOX spol. s r.o. podpísala zmluvu o poskytnutí NFP dňa 23.6.2014 , operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaný fondom: Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

viac ...

07.10.2011: ESOX spol. s r.o. zrealizovala nákup vstrekovacieho lisu pre HM-S B6 650/5100 H s príslušenstvom

viac ...

02.06.2011: ESOX spol. s r.o. zrealizovala nákup vysokorýchlostného obrábacieho centra MICRON HSM 400

viac ...

07.02.2011: ESOX spol. s r.o. zrealizovala nákup Elektroerozívneho hĺbiaceho stroja Fo550SP

viac ...

18.12.2010: ESOX spol. s r.o. - zrealizovali sme nákup a inštaláciu novej Elektroerozívnej rezačky z EUROFONDOV

viac ...

15.09.2010: EUROFONDY - Nové technológie vo výrobe ESOX spol. s r.o.

viac ...