SlovenskyEnglish

Vzdelávanie hrou, vzdelávanie s PRAMETom

pridané: 14.12.2016

Vzdelávanie hrou, vzdelávanie s PRAMETom

14. decembra 2016 sa uskutočnilo zaujímavé stretnutie zástupcov firmy DORMER-PRAMET a vedením firmy Esox o možnostiach spolupráce v oblasti vzdelávania a vyučovania študentov a učňov v rámci praktického vyučovania priamo vo firme. Páni predstavili edukačný program, ktorý rozbehli minulý rok v Čechách a na Slovensku na stredných odborných školách aj univerzitách alebo výskumných pracoviskách. Ponúknuté výučbové programy a prezentácie sú určené nielen pre vysokoškolsky vzdelaných študentov a učiteľov, ale aj pre pedagógov a žiakov stredných škôl, prípadne aj zamestnancov firmy. Dodávateľ nástrojov a zariadení je ústretový spolupracovať nielen so školami, ale aj firmami, kde prebiehajú edukačné programy a vzdelávacie aktivity. Určite plánujeme využiť tieto prezentácie z „prvej ruky“, pretože najjednoduchšie sa človek naučí od odborníka, ktorý sa danou problematikou, v tomto prípade nástrojmi a vyspelou technológiou obrábania profesionálne zaoberá. Kurzy ktoré budú zo strany spoločnosti PRAMET poskytované budú venované hlavne sústruženiu a frézovaniu s využitím najnovších obrábacích nástrojov a technologických postupov.

Okrem edukačných prezentácii a výučbových aktivít bola ponúknutá možnosť pre našich žiakov a zamestnancov navštíviť v Šumperku priamo ich výrobné priestory. Nás zaujala táto možnosť, veríme, že SOŠP tiež rada využije možnosti ponúkané firmou DORMER PRAMET.

-S. Tekeľová, T. Tekeľ-