SlovenskyEnglish

Prvá lastovička na Liptove

pridané: 01.04.2016

Konečne aj naše deti na Liptove majú možnosť chodiť na strednú školu, kde dostanú štipendium, preplatia im cestovné náklady a stravu na praxi. V marci bola podpísaná rámcová zmluva o duálnom vzdelávaní medzi Strednou odbornou školou polytechnickou v Liptovskom Mikuláši na Demänovskej ulici a strojárskou firmou Esox s.r.o. v Uhorskej Vsi.


Žiaci v odbore Mechanik strojov a zariadení budú od prvého ročníka zaradení do duálu – to znamená – vyučovanie je rozdelené rovnakým dielom na teoretické predmety a praktické vyučovanie. Týždeň sa budú učiť a týždeň budú mať prax. Okrem toho dostanú mesačne štipendium od 30-50 eur, úhradu cestovného zo školy na prax, stravu v čase praxe. Pre rodiny, kde majú šikovné a zručné deti, ktoré majú chuť programovať a vyučiť sa strojárskemu remeslu, je to úžasná finančná pomoc. Preto využite možnosť prihlásiť sa na SOŠP v Liptovskom Mikuláši. Aj po prvom kole prijímacích skúšok je možnosť prihlásiť sa na odbor Mechanik strojov a zariadení. Ak žiak úspešne ukončí štúdium, isto dostane prácu v našom regióne.